Waar staan de Clanmoeders voor?

Januari: Zij die met Verwanten spreekt

Moeder van de Natuur, Bewaakster van Ritme, Weer en Seizoenen. Bewaakster van de Taal van de Bomen, de Stenen en de Dieren. Hoedster van de Noden van de Aarde. Zij leert ons hoe we de onuitgesproken taal van de natuur kunnen begrijpen en hoe we samen kunnen smelten met de levenskracht en de ritmen van alle dimensies. 
Februari: Zij die de Wijsheid bewaart
Zij is de Beschermster van Heilige Tradities, de Bewaarster van Steenbiblioteken en de Aardegeschiedenis. Zij leert ons de Kunst van Zelfontwikkeling en Uitbreiding. Hoe we toegang kunnen krijgen tot onze Persoonlijke Herinneringen en Oeroude Wijsheden en Kennis. 
Maart: Zij die de Waarheid weegt
Zij is de Moeder van de Waarheid en de Beschermster van de Zwakkeren. Zij leert ons dat wij door het vinden en accepteren van de waarheid van onze daden moeten beslissen wat we willen leren om van het dwaalspoor weer op de goed weg te komen.
April: Zij die Vooruitziet
Zij is de Moeder van de Visioenen, dromen en Paranormale indrukken. Zij leert ons onze Visioenen, Dromen, Gevoelens en Indrukken te begrijpen. Hoe we onze innerlijke potenties kunnen gebruiken en in kunnen zetten.
Mei: Luisterende Vrouw
Zij is de Moeder van de Stilte en het Innerlijke weten. Zij leert ons hoe we de stilte binnen kunnen gaan en de kleine stille stem in de binnenste kunnen horen. Hoe we ons Innerlijke Weten kunnen horen en begrijpen.
Hoe we naar meningen en standpunten van anderen kunnen luisteren en naar de stemmen van onze voorouders. Hoe we lichaamstaal en onuitgesproken gedachten kunnen leren begrijpen en leren luisteren met het hart.
Juni: Verhalenvertelster
Zij is de Gids die ons voorgaat bij het ontwikkelen van het vertrouwen wat we nodig hebben om door het woud van onze eigen verwarring onze weg te vinden. Zij leert ons hoe te onderwijzen door het vertellen van verhalen die lessen inhouden. Hoe we over onze eigen ervaringen kunnen spreken zonder zelfingenomenheid of over anderen te oordelen. Hoe we in het leven zowel een leraar als een leerling kunnen zijn en de wijsheid die we verworven hebben kunnen bewaren. vertrouwen te hebben, nederig te zijn en jong van hart te blijven door onze onschuld te behouden. 
Juli: Zij die alles Liefheeft
Zij is de Moeder van Onvoorwaardelijke Liefde en alle activiteiten van vreugde. De Bewaarster van Seksuele Wijsheid en Zelfrespect. De Sensuele Minnares/ de Moeder-Verzorgster/ de warmte van het vrouwelijke. De beschermster van de behoeften van het Gezin. Zij leert ons hoe we respect, vertrouwen en intimiteit in elke relatie kunnen gebruiken. Hoe we alle aspecten van ons leven kunnen liefhebben: lessen, seksualiteit en het fysieke Zijn. Hoe we een liefhebbende vrouw, een verzorgende moeder, een sensuele minnares en een betrouwbare vriendin kunnen zijn. Hoe we onszelf en anderen kunnen vergeven door acceptatie te ontwikkelen en kritiek uitoefenen te vermijden.
Augustus: Zij die Heelt
Zij is vroedvrouw, kruidenkenner, medicijnvrouw, spiritueel genezer en leermeester van de cycli van de Aardwandeling. Zij leert ons hoe we anderen kunnen dienen met een vreugevol hart door onze helende gaven te gebruiken, hoe we het Plantenrijk kunnen begrijpenen de helende werking van alle delen van Planten. 
September: Vrouwe van de Ondergaande Zon
De Hoedster van de Toekomst, de Dromen en Doelen en de Bescherming van de Behoeften van de komende Zeven Generaties. Zij laat ons zien hoe we onze wil op de juiste manier kunnen gebruiken om overvloed in de toekomst zeker te stellen en de natuurlijke voorraadbronnen van Moeder Aarde te bewaren, het doorgeven van kennis en geschiedenis voor de toekomstige generaties.  
Oktober: Zij die het Web weeft
Zij is de Moeder van Creativiteit, de Schepster, de Muze. Zij die Dromen manifesteert, die Visioenen tot realiteit maakt. De Beschermster van de Levenskracht die Vrouwen Leert om het leven te Schenken aan hun Dromen. De Houdster van Overlevingsinstinct en de Moeder van de Schepping en Destructie.
Zij Leert Ons hoe we ons verlangen kunnen gebruiken om onze Dromen te creëren en tastbare vorm te geven. Hoe we Levenskracht kunnen aanboren en de energie kunnen gebruiken om dat wat we nodig hebben te bouwen, te veranderen of te manifesteren. Hoe we onze Visioenen zichtbaar kunnen maken en ze leven in kunnen blazen door onze daden en door onze artistieke talenten. Hoe we uit oude dingen nieuwe kunnen creëren en hoe we de beperkingen die onze creativiteit in de weg staan kunnen opruimen.
November: Fiere Vrouw
Zij is de Bewaakster van Vernieuwing en Doorzettingsvermogen. Zij leert ons alle vormen van Innerlijke Kracht, hoe we op ons allerbest kunnen zijn en toch menselijk en kwetsbaar durven blijven. Hoe we nieuwe wegen kunnen zoeken en vinden om te groeien, hoe we onze Innerlijke Kracht kunnen ontwikkelen, maar vooral hoe we de balans tussen werk en ontspanning kunnen vinden.
December: Lofprijzende Vrouw
Zij is de Moeder van Dankzeggingen en de Hoedster van Overvloed. Bewaakster van Ceremonies en Rituelen, de Behoedster van Magie. De Moeder van Aanmoediging en Celebreren. De Wijsheidhoudster van de Kunst van het Geven en Nemen. Zij leert ons hoe we kunnen danken voor de overvloed die we nodig hebben voordat we die krijgen, om ruimte te maken om te kunnen ontvangen. Hoe we iedere overwinning in het leven met blijdschap kunnen vieren, niet alleen de onze, maar ook de prestaties van anderen. Hoe we ons moeten opstellen om wonderbaarlijke veranderingen in het Zelf teweeg te brengen. Hoe we overvloed kunnen scheppen door lofprijzingen, door te geven en te ontvangen. Hoe we dankbaar kunnen zijn voor de waarheid.
De Dertiende maand: Zij die haar Visioen wordt
Zij is de Bewaakster van Transformatie en de Moeder van Verandering. Zij leert ons hoe we door alle lessen en cycli van transformatie kunnen gaan en ons spiritueel kunnen ontwikkelen. Zij toont ons hoe belangrijk het is op het door ons gekozen pad te blijven en niet vast te houden aan beperkende illusies die ons persoonlijk visioen vertroebelen. Dit proces van verandering transformeert de mens op het niveau van lichaam, hart, geest en ziel. Zij leert ons dat we alles en niets zijn en dat alle werelden in onszelf en buiten onszelf bestaan. Zij vertelt ons dat we bij iedere transformatie, telkens als we onze visioenen realiseren, een nieuwe visie en een ruimere blik ontwikkelen.  Zij herinnert ons eraan dat onze dromen groeien en veranderen met ieder besluit dat we nemen en iedere les die we leren. De zich ontvouwende droom is voordurend aanwezig in ons leven. Zij helpt ons om de Wervelende Regenboogdroom zichtbaar te maken. Zij komt uit haar cocon en maakt haar geheelde hart vrij……
Dit is de maand waarin je bent gestart. De cirkel is rond……… 
Overgangssymbool: de uitdaging aangaan om mee te bewegen naar een nieuwe fase in je leven
Scroll to Top